top of page
Een jongen en zijn tablet-apparaat

Aanvraag en besluit over specialistische jeugdhulp

Samen met een professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt onderzocht welke vraag de jeugdige of het gezin heeft en welke hulp daarbij past. Wanneer deze hulp niet wordt aangeboden door het CJG, dan moet deze worden aangevraagd. Hiervoor wordt een aanvraag voor specialistische jeugdhulp ingediend. Op deze pagina lees je hoe dit werkt.

Aanvraag

De CJG professional schrijft samen met de jeugdige/het gezin een aanvraag. In de aanvraag wordt beschreven:

  • Welke hulp er aangevraagd wordt

  • Hoe mensen uit de omgeving kunnen helpen

  • Of andere vormen van hulp, waar geen besluit voor nodig is, passend zijn (bijvoorbeeld een logopedist of een jeugd- en gezinscoach)

  • Met welk doel de hulp wordt aangevraagd

  • Hoeveel hulp er aangevraagd wordt en van welke organisatie

  • De gewenste startdatum van de hulp

  • Of de huisarts informatie mag krijgen over de inzet van hulp wanneer deze wordt toegekend

  • Voor het schrijven van de aanvraag is zes weken tijd. Wanneer alle punten beschreven zijn is de aanvraag compleet en wordt deze ondertekend opgestuurd naar het besluitteam van het CJG.

Besluit

De aanvraag wordt in het besluitteam besproken. Dit team neemt een besluit over de aangevraagde hulp en of dit past bij de beschreven situatie. Dit gebeurt op basis van de kaders van de Jeugdwet, de Verordening jeugdhulp (2018) en de Nadere regels jeugdhulp (2019) van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het team heeft twee weken de tijd om een besluit te nemen.

Het genomen besluit wordt per post of e-mail naar de jeugdige/het gezin verstuurd. In de beschikking staat welke zorg er toegekend of (voor een deel) afgewezen is.

Termijnen

Soms lukt het niet om binnen 6 weken een aanvraag te schrijven of om binnen 2 weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als dit niet lukt, wordt dit per mail of per post naar de jeugdige/het gezin gecommuniceerd.

Na het besluit

Als de specialistische jeugdhulp wordt toegekend, kan de jeugdige/het gezin zich (met de beschikking) aanmelden bij de organisatie die de hulp biedt. De CJG professional kan hierbij ondersteunen. Soms heeft een organisatie een wachtlijst. Dan kan het langer duren voordat de hulp start.

Meer informatie

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact op met het CJG.

bottom of page