top of page

Een kijkje bij… de jeugdverpleegkundige op school!

Bij het CJG werken jeugdverpleegkundigen. Deze jeugdverpleegkundigen werken ook op de middelbare scholen in Capelle, bijvoorbeeld Ellen.

Wat doet Ellen als ze een dag op een middelbare school is?

Al vroeg in de ochtend is Ellen op school aanwezig. Zo kan ze nog even rustig voorbereiden. Ze bekijkt welke jongeren ze vandaag wil spreken en waar ze hen kan vinden. Hoe laat hebben ze les en in welk lokaal zitten ze? Zo maakt ze een planning voor de dag.


Het brugklasgesprek


De eerste leerling die Ellen vandaag uit de klas gaat ophalen, komt voor het brugklasgesprek. Dat gesprek krijgen alle leerlingen die in de brugklas zitten. Als Ellen de jongere heeft opgehaald, vraagt ze eerst of hij een vragenlijst in wil vullen. Die vragenlijst gaat over hoe het met de leerling gaat en hoe hij zich voelt. Als de vragenlijst is ingevuld, vraagt Ellen of hij op de weegschaal wil gaan staan. “Zijn je zakken leeg?” vraagt Ellen voor de zekerheid. Er komt nog een grote smartphone tevoorschijn. “Woog je bijna een kilo extra!” zegt Ellen met een knipoog.


Na het gewicht wordt ook de lengte gemeten. Die gegevens schrijft Ellen op in het digitale jeugdgezondheidsdossier. Samen kijken ze naar de groeicurve. “Kijk, hier kun je zien hoe je gegroeid bent,” zegt Ellen. Ze wijst naar een brede, grijze balk. “Zo lang denken we dat je waarschijnlijk wordt. Dit hebben we uitgerekend aan de hand van de lengte van je ouders. Je bent er al bijna, zie je dat?”

Ook laat Ellen de BMI zien. Ze legt aan de jongen uit wat je BMI precies over je gewicht vertelt.

 

Daarna bekijkt Ellen de ingevulde vragenlijst. Als er bijzonderheden zijn, stelt ze daar wat meer vragen over. Sommige jongeren geven aan dat ze vaak piekeren. Of dat ze regelmatig hoofdpijn hebben. Ellen stelt dan vragen over hoe dat zou kunnen komen en wat de leerling er aan zou kunnen doen. Samen zoeken ze dan naar een oplossing.


Op tafel ligt een groot vel met een schema en allemaal thema’s erop. Allerlei thema’s waar jongeren in hun leven mee te maken hebben: gezondheid, leren en denken, gevoelens, contact met anderen, zorg en hulp van ouders, liefde van ouders, hoe leuk het thuis is. Stap voor stap bespreekt Ellen de thema’s. Is de leerling gezond? Wat eet hij of zij bijvoorbeeld op een dag, wordt er aan sport gedaan en kan de jongere ’s avonds goed in slaap komen? Hoe is het thuis? Hoe gaat het op school, lukt het om te leren? Wat doet de jongere in zijn/haar vrije tijd en hoe is het contact met vrienden?

 

Aan het einde van het gesprek vraagt Ellen of de jongere zelf nog graag iets wil vertellen. Vervolgens bedankt ze de leerling voor het gesprek. “Als je nog een keer wilt praten of iets wilt vragen, dan ben je van harte welkom,” zegt Ellen. Ze vertelt op welke dagen ze op de school aanwezig is. “Je kunt dan altijd bij me binnen lopen.”


Een extra gesprek


Met de meeste jongeren gaat het gelukkig goed. Maar soms wil Ellen of de jongere zelf nog een keer een gesprek. Soms wil een jongere gewoon even zijn of haar verhaal kwijt. Ze kunnen bijvoorbeeld last hebben van sombere gedachten, soms het gaat thuis even niet goed of er zijn moeilijkheden met de concentratie. Ook kan het zijn dat er extra naar de groei of het gewicht gekeken wordt. Dan gaat Ellen samen met de leerling in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor verbetering.

 

Ook vandaag zijn er een paar jongeren die Ellen nog een keer extra spreekt. Ze vraagt hoe het nu met hen gaat en bespreekt wat ze (nog) kunnen doen. Soms wordt er extra hulp ingeschakeld, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of een jeugd- en gezinscoach van het CJG.

 

Vaak ziek


Sommige leerlingen zijn vaker dan gemiddeld ziek. De school vraagt dan aan Ellen of zij met de leerling en ouders in gesprek kan gaan om te kijken waar de jongere hulp bij nodig heeft om meer op school te zijn. 


Rond 12:00 uur klinkt de bel: het is pauze. Al snel klinken er drukke stemmen op de gang. De ochtend zit er alweer op!

bottom of page