top of page
Kind spelen

Jeugdgezondheidszorg

Als ouder wil je er zeker van zijn dat je kind zich goed ontwikkelt. Daarom staan de groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding en verzorging centraal bij onze gesprekken. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de ontwikkeling van je kind vanaf de geboorte tot hij of zij 18 jaar is. 

Om de ontwikkeling van je kind te volgen heb je afspraken op het consultatiebureau en als je kind ouder is bij de jeugdverpleegkundige of arts op school. Soms komen we bij je thuis op bezoek. Bijvoorbeeld als je baby net geboren is of als je extra vragen hebt. Ook krijgt je kind af en toe een inenting.

Je wordt verschillende keren uitgenodigd voor een afspraak, we komen bij je thuis langs of sturen je informatie op. Dat noemen we ‘contactmomenten’. Hieronder vind je een overzicht van de contactmomenten per leeftijd. Per contactmoment wordt bekeken wanneer het volgende contactmoment zal zijn. In overleg met jou kan worden gekozen om een contactmoment over te slaan of juist een extra contactmoment af te spreken.

Contactmomenten 

Meer informatie

Advieslijn

Heb je vragen over de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind? Bijvoorbeeld vragen over borstvoeding of slapen? Dan kun je bellen naar de advieslijn van de jeugdverpleegkundigen. De advieslijn is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:00 uur, via telefoonnummer 010 24 23 200.

Jeugdhulp

De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen werken samen met jeugd- en gezinscoaches in een CJG-team. Indien nodig, of als jij dat fijn vindt, kunnen zij een jeugd- en gezinscoach vragen om mee te denken. Dit wordt altijd eerst met jou besproken. Lees hier meer over jeugdhulp.

Lactatiekundige

Heb je vragen over borstvoeding? Onze lactatiekundige kan je daarbij helpen. Bijvoorbeeld als je onvoldoende melkproductie hebt, je baby onrustig is, er aanleg-problemen zijn of als je pijnklachten hebt. Bespreek je vragen bij je afspraak op het consultatiebureau, bel naar de advieslijn of kom langs bij een inloopspreekuur. De jeugdverpleegkundige of arts kan je naar de lactatiekundige doorverwijzen.

Stevig Ouderschap

‘Stevig Ouderschap’ is voor ouders met een pasgeboren baby die, om wat voor reden dan ook, extra hulp bij de opvoeding prettig vinden. Bijvoorbeeld een luisterend oor, tips of adviezen. Lees meer over Stevig Ouderschap.

Inloopspreekuren

Heb je vragen of wil je je kind graag laten wegen en meten? Bij een inloopspreekuur kun je zonder afspraak binnenlopen. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan in een andere wijk. Klik hier voor een overzicht van de inloopspreekuren bij jeugdgezondheidzorg.

Ouderportaal 

Het ouderportaal is een online, veilige, digitale omgeving waarin je als ouder(s)/verzorger(s) kan inloggen in een deel van het Jeugdgezondheidszorg dossier van je kind(eren). In het ouderportaal kan je:

  • De groei van je kind volgen via de groeicurve

  • De ontwikkeling van je kind bekijken in het Van Wiechenschema

  • Persoonlijke gegevens aanpassen en aanvullen zoals telefoonnummer, e-mailadres of huisarts

  • Digitale vragenlijsten invullen

  • Geplande afspraken bekijken

Prenatale huisbezoeken

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op de bevalling en de komst van een baby. Heb je vragen over hoe het straks gaat met een baby? Of zijn er dingen die het opgroeien of de opvoeding van je kind negatief kunnen beïnvloeden? Een jeugdverpleegkundige van het CJG kan dan één of meerdere keren op huisbezoek komen tijdens je zwangerschap om je te ondersteunen. Lees meer over prenatale huisbezoeken.

Slapende baby

Contactmomenten 

0-1 jaar

Kinkhoest inenting tijdens zwangerschap

Tijdens je zwangerschap kan je vanaf de 22e week een vaccinatie tegen kinkhoest krijgen bij het CJG. Zo is je baby meteen vanaf de geboorte beschermd. Lees meer over de kinkhoest inenting.

Gehoortest voor pasgeborenen

Als je baby tussen de 6 en 10 dagen oud is, komt er een gehoorscreener van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij doet een gehoortest bij je baby en voert de algemene gegevens in het digitale dossier in.

Geboortehuisbezoek

Tussen de 10e en 14e dag komt de jeugdverpleegkundige van het CJG bij je thuis op bezoek. Zij maakt kennis met je en geeft je meer informatie over het CJG. Ze controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Natuurlijk is er ook ruimte voor je vragen.

3 weken

Als je baby 3 weken oud is, is het tijd voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Je eigen vragen staan centraal. Daarnaast controleert de jeugdarts of je baby gezond is en goed reageert. Ook bespreekt ze het Rijksvaccinatieprogramma met je.

8 weken

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting.

3 maanden

De jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je baby. Tijdens dit bezoek krijgt je baby een inenting. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.

5,5 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en de ontwikkeling van je baby. Je baby krijgt tijdens dit bezoek inentingen.

11 maanden

Tijdens deze afspraak krijgt je baby inentingen. Dit is een korte afspraak. Als je vragen of zorgen hebt, vragen we je om naar de advieslijn te bellen of langs te komen bij een inloopspreekuur.

Contactmomenten 

1-2 jaar

14 maanden

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je dreumes. Ook jouw vragen, de taalontwikkeling, de motoriek en de peuterpuberteit zijn onderwerpen die besproken kunnen worden. Tijdens dit bezoek krijgt je kind inentingen.

18 maanden

Rond de leeftijd van 18 maanden krijg je digitaal informatie opgestuurd over de ontwikkeling van je kind en informatie over de peuterfase. Heb je hier vragen over, dan ben je van harte welkom bij een inloopspreekuur. Of bel naar de advieslijn.

2 jaar

De jeugdverpleegkundige komt bij je thuis op bezoek om je vragen te bespreken. Ze kijkt naar de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voor dit bezoek vul je twee digitale vragenlijsten in. De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Tekenles

Contactmomenten 

2-4 jaar

3 jaar

De jeugdverpleegkundige belt je om te vragen hoe het gaat. Heb je vragen, dan kun je deze delen.

4 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting.

Contactmomenten 

4-12 jaar

Het gezondheidsonderzoek in groep 2

Als je kind in groep 2 zit, word je uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek voor je kind.

Het onderzoek is bedoeld om te kijken of je kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. En om vragen die je eventueel hebt over de ontwikkeling en gezondheid van je kind te beantwoorden.

Een jeugdverpleegkundige van het CJG komt van tevoren in de klas van je kind vertellen wie ze is en wat ze doet. Zo bereidt ze je kind al een beetje voor op het onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats bij het CJG. Tijdens het onderzoek worden de ogen en oren getest, de lengte en het gewicht gemeten en als het nodig is wordt de motoriektest gedaan. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijsten die je van tevoren hebt ingevuld kort door. Na afloop krijg je het groeiboekje voor basisschoolkinderen mee.

Inentingen 9 jaar

In het jaar dat kinderen 9 worden, krijgen ze een oproep voor verschillende inentingen. In het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie over deze inentingen.

Groep 7

We vragen ouders om samen met hun kind een vragenlijst in te vullen. Als het nodig is of als jullie het graag willen, nodigen we je uit voor een afspraak bij het CJG. Tijdens de afspraak worden de ogen, lengte en gewicht gemeten. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt de vragenlijst die jullie van tevoren hebben ingevuld kort met jullie door. Hebben jullie vragen, dan is hier ook tijd voor.

Inloopspreekuren op school

Op veel scholen zijn er inloopspreekuren van het CJG, waar jij en je kind binnen kunnen lopen met vragen of een afspraak kunnen maken. Informeer op de school van je kind op welke dagen en tijden er iemand van het CJG aanwezig is.

Studenten die in de klas studeren

Contactmomenten 

12-18 jaar

Eerste klas

Bij elke school is er een verpleegkundige van het CJG. Hij of zij stelt zich in de klas van je kind voor en vertelt wanneer hij of zij op school is. Jongeren zijn altijd welkom als ze vragen of zorgen hebben.

Tweede klas

In de tweede klas van de middelbare school vullen alle kinderen een vragenlijst in. We willen graag weten hoe het met hun gezondheid gaat en hebben extra aandacht voor sombere gedachten en gevoelens. Als we in de vragenlijst lezen dat er vragen of zorgen zijn, word de jongere uitgenodigd voor een gesprek met een medewerker van het CJG. Soms is één gesprek genoeg. Soms zijn er meer gesprekken nodig of is er een verwijzing nodig voor andere hulp. Dit gaat altijd in overleg met de jongere en ouders/verzorgers.

Vierde klas

In de vierde klas van de middelbare school vullen alle kinderen een vragenlijst in. De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, gezonde leefstijl en middelengebruik. Ziet de verpleegkundige in de vragenlijst dat er vragen of zorgen zijn, dan nodigt ze de jongere uit om dit samen te bespreken.

HPV vaccinatie

In het jaar dat meisjes 13 jaar worden, krijgen ze een uitnodiging om de HPV prik tegen baarmoederhalskanker te halen. Deze vaccinatie bestaat uit 2 inentingen (met een halfjaar ertussen). Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes alle inentingen halen. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie over de HPV prik.

 

Meningokokken vaccinatie

In het jaar dat jongeren 14 worden, krijgen ze een uitnodiging om de meningokokken vaccinatie te halen. Deze inenting beschermt tegen de meningokokkenziekte. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vind je meer informatie over de meningokokken prik.

bottom of page