top of page
Filling Out Form_edited.jpg

Kwaliteit

Het CJG streeft continu naar verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Sinds 2016 is het CJG in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Jaarlijks toetst een externe en onafhankelijke auditor op het voldoen aan deze norm.

Kwaliteitssysteem

Het CJG streeft continu naar verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Sinds 2016 is het CJG in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Jaarlijks toetst een externe en onafhankelijke auditor op het voldoen aan deze norm. Het certificaat geeft aan dat het CJG in staat is om goede kwaliteit van hulp en zorg te bieden en de gestelde doelen te realiseren. Het kwaliteitssysteem van het CJG kent een continu proces van meten, evalueren en monitoren in het belang van behoud van kwaliteit van zorg.

Heb je tips of ideeën voor het CJG? Stuur een mail naar tips@cjgcapelle.nl

Professionals

Alle CJG professionals werken volgens de professionele richtlijnen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugd-ggz met gevalideerde en gestandaardiseerde instrumenten en methodieken.


De professionals van het CJG staan geregistreerd in de volgende kwaliteitsregisters:

ISO-9001-positive-screen-RGB.jpg
Kwaliteitsyteem
Professionals
bottom of page