top of page
Samen lezen

Dyslexie

Wanneer een kind heel veel moeite heeft met lezen en spellen dan geeft dat zorgen. Een kind kan dyslexie hebben. Kinderen met dyslexie kunnen moeilijker lezen, spellen en soms ook schrijven. Het zegt niets over hoe slim iemand is. Soms komen leesproblemen door iets anders. Bij dyslexie weet je zeker dat dit niet zo is.

Als een kind ernstige problemen heeft met lezen en spellen, kan een kind recht hebben op vergoed dyslexieonderzoek en behandeling voor de dyslexie. Wanneer een kind op de middelbare school zit worden deze helaas niet vergoed.
 

Vermoeden van dyslexie

Zit je kind op de basisschool en vermoed jij of de school dat je kind ernstige dyslexie heeft? Dan is het handig om met school een afspraak te maken om te overleggen. Bij een vermoeden van ernstige dyslexie (ED) kan een kind recht hebben op vergoed dyslexieonderzoek en een behandeling voor de dyslexie. Je kind moet dan ernstige problemen hebben met lezen en spellen, tussen 7 en 12 jaar oud zijn en in Capelle aan den IJssel wonen.

Het is de taak van de basisschool om hierover informatie te verzamelen in het leerling dossier. Dit moet volgens een vast plan. Dat heet het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0.

Het leerling dossier wordt, nadat de ouders hun handtekening hebben gezet, door de school naar het CJG verstuurd. Het CJG verstuurt het leerling dossier naar BLICK Expertise. BLICK Expertise beoordeelt het leerling dossier en kijkt of het kind ED heeft. De beoordeling van BLICK Expertise bepaalt of jouw kind recht heeft op vergoed dyslexieonderzoek en een behandeling.

Welke kosten worden vergoed?

Als je kind ED heeft, dan heeft je kind recht op een vergoede behandeling voor de dyslexie. De zorg wordt dan vanuit de Jeugdwet vergoed. Daarvoor is een ‘beschikking’ nodig. Het CJG verstuurt de beschikking via de post of via e-mail naar jouw gezin. In de beschikking staat wat er toegekend is (dat betekent dat je kind er recht op heeft) of (voorlopig) afgewezen is.

Als BLICK Expertise besluit dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of je kind ED heeft, dan wordt dit onderzoek vergoed. Hiervoor ontvang je ook een beschikking. Uit het onderzoek komt wat de ernst is van de dyslexie. Na het onderzoek wordt opnieuw besloten of je kind recht heeft op een vergoede behandeling voor dyslexie.

Het CJG heeft met deze organisaties een contract voor dyslexie onderzoek en behandeling:

  1. Leestalent

  2. Opdidakt

  3. RID

  4. BTSW

  5. Stichting 1801

  6. Chinski

Wanneer je kind geen ED heeft, wordt de behandeling niet vergoed. Dan blijven het gezin en de basisschool verantwoordelijk voor de zorg voor het kind.

 

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken via de website van gemeente Capelle aan den IJssel.

bottom of page