top of page
Meisje in therapie

Intensieve Vrijwillige Hulpverlening

Wij geven Intensieve Vrijwillige Hulpverlening aan gezinnen waarbij er zorgen zijn over het gezond en veilig opgroeien van hun kind(eren). De informatie op deze pagina is bedoeld voor deze gezinnen.

De zorgen over het veilig en gezond opgroeien van je kind(eren) zijn kort geleden besproken op het Jeugdbeschermingsplein. Daarbij is gevraagd naar hoe jij dit ervaart en is er samen besloten om een Intensief Vrijwillig Hulpverleningstraject te starten, met of zonder een raadsonderzoek. Hieronder vind je informatie over wat er nu gaat gebeuren.

Na maximaal 5 dagen nemen we contact op

Maximaal 5 werkdagen na het besluit bij het Jeugdbeschermingsplein neemt het CJG contact met je op. We plannen dan een gesprek met de ouder(s) met gezag. Het gesprek is meestal op een dinsdag, bij het CJG aan De Linie 8 in Capelle aan den IJssel. Er zullen ook gesprekken zijn met jullie kind(eren).

Kennismakingsgesprek

Tijdens het gesprek maak je kennis met de twee jeugdprofessionals die jullie tijdens het hulpverleningstraject gaan ondersteunen. Het gesprek zal gaan over de veiligheid, de grootste zorg en hoe jullie dit ervaren. Samen maken jullie doelen om de komende drie maanden aan te werken. Jullie maken ook afspraken over hoe jullie aan die doelen gaan werken. Er wordt ook gekeken of er mensen zijn in jullie omgeving die jullie daarbij kunnen helpen.

Na drie maanden

Na drie maanden kijken jullie samen met de jeugdprofessionals of de doelen goed genoeg behaald zijn.

  • Zijn de doelen nog niet (genoeg) behaald? Dan kan het hulpverleningstraject verlengd worden met nog eens drie maanden.

  • Zijn de doelen behaald, maar willen jullie graag nog wat langer ondersteuning? Dan kijken we samen of jullie bijvoorbeeld jeugd- en gezinscoaching van het CJG kunnen krijgen.

  • Is de Intensieve Vrijwillige Hulpverlening niet genoeg om de zorgen weg te nemen? Dan melden we dit bij het Jeugdbeschermingsplein en bespreken we hoe we nu verder kunnen gaan.

Raadsonderzoek

Is er bij het Jeugdbeschermingsplein besloten om een raadsonderzoek te doen? De Raad voor de Kinderbescherming gaat dan onderzoek doen. De ondersteuning van de jeugdprofessionals van het CJG zal doorgaan tot de Raad van de Kinderbescherming het onderzoek heeft afgerond.

De Raad onderzoekt of de ontwikkeling van je kind in gevaar is. Is dat zo, dan vraagt de Raad aan de kinderrechter om je kind ‘onder toezicht te stellen’. Dat betekent dat jullie hulp krijgen van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd begeleidt je kind en helpt bij het oplossen van de problemen. De hulp van een gezinsvoogd kan je niet weigeren. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind. De gezinsvoogd gaat je daar verplicht bij begeleiden.

Vragen?

Het is heel begrijpelijk als je vragen hebt. De jeugdprofessionals geven graag antwoord op je vragen.

bottom of page