top of page
Toothache

Ouderschap Blijft

Gaan jij en je partner uit elkaar? Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de kinderen. Het kan fijn zijn als iemand je daarbij helpt. Bij ‘Ouderschap Blijft’ kijk je als ouders samen naar de beste manier om jullie kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie, onder begeleiding van een CJG professional.

Voor wie?

Ouderschap Blijft is iets voor jou als je…

  • Wilt werken aan het verbeteren van de communicatie tussen jou en de andere ouder

  • Samen met de andere ouder afspraken wilt maken over de opvoeding in de nieuwe situatie

  • Hulp nodig hebt bij het maken of aanpassen van het ouderschapsplan

  • Wilt zoeken naar oplossingen, ook als deze maar voor een deel voldoen aan jouw eigen wensen

  • Geen rechtzaken hebt lopen

  • Respectvol met elkaar en de CJG professional(s) omgaat

  • Je kind(eren) ondersteunt bij een gesprek met de CJG professional(s)

Doel

Het doel van Ouderschap Blijft is het verbeteren van de communicatie tussen jullie als ouders en het maken van afspraken over het opvoeden in de nieuwe situatie. Het is voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen belangrijk dat jullie goede afspraken maken en goed contact blijven houden als jullie uit elkaar zijn.

Aanpak

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Hierbij bespreken we de aanpak, mogelijkheden en grenzen van Ouderschap Blijft. Na het gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gemaakt. In deze overeenkomst vind je de doelen en de afspraken die met elkaar zijn gemaakt. Als de overeenkomst door beide ouders is ondertekend, gaan we van start.
 

Tijdens de gesprekken zit je met elkaar om de tafel. Jullie gaan met elkaar in gesprek en zoeken samen naar de beste manier om voor jullie kinderen te zorgen na de scheiding. Jullie zijn allebei bij alle bemiddelingsgesprekken aanwezig. Alleen als er een goede reden voor is, is een één op één gesprek met de CJG professional mogelijk. Tijdens de gesprekken mag je geen geluidsopnamen maken.
 

Na elk gesprek ontvang je een verslag. In dit verslag wordt samengevat wat er is besproken, welke afspraken we hebben gemaakt en welke punten we de volgende keer bespreken. Na alle gesprekken ontvang je een eindverslag. Daarin staan alle afspraken die jullie als ouders met elkaar hebben gemaakt.
 

Bij de afsluiting van Ouderschap Blijft vragen we je een evaluatieformulier in te vullen. Daarin kan je laten weten wat je van de begeleiding vond. Jouw ervaringen kunnen wij gebruiken om ons aanbod te verbeteren.

De CJG professional als bemiddelaar

De CJG professional is een bemiddelaar en bemiddelt tijdens de gesprekken. Dat betekent dat hij of zij jullie tijdens het gesprek helpt om het met elkaar eens te worden. Daarbij kijkt de CJG professional naar wat het beste is voor jullie en voor jullie kind(eren). Hij of zij kiest geen partij voor één van de ouders. Het kan gebeuren dat er een standpunt ingenomen moet worden omdat dit het beste is voor jullie kind(eren).

Jullie kind(eren)

De CJG professional zal met jullie bespreken of en op welke manier jullie kind(eren) betrokken worden bij het nemen van beslissingen. De CJG professional zal minimaal één keer een gesprek hebben met jullie kinderen, als zij daar oud genoeg voor zijn.

Het ouderschapsplan

Hebben jullie minderjarige kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan zijn jullie verplicht om goed na te denken over de toekomst van jullie kinderen. Om ervoor te zorgen dat iedereen dit doet, heeft de overheid besloten dat het verplicht is om een ouderschapsplan te maken. Hebben jullie hulp nodig bij het maken van een ouderschapsplan? Dan kan de CJG professional daarbij ondersteunen.
 

Het is belangrijk om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren: samen met de andere ouder kijken naar de afspraken die jullie hebben gemaakt. Werkt het op deze manier nog steeds goed? Zijn er dingen die jullie willen aanpassen? Als jullie het lastig vinden om dit samen te doen, kan de CJG professional jullie hierbij ondersteunen.

Schrijfgerei en kladblok

Aanmeldformulier Ouderschap Blijft

Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 2
Kind(eren) van deze ouders
Aantal kinderen
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Informatie

Binnen een aantal weken wordt u per e-mail uitgenodigd voor een gezamenlijk intakegesprek waarin we met elkaar bespreken of Ouderschap Blijft passend is in uw situatie.

bottom of page