top of page
Kinderpsycholoog

Jeugd- en gezinscoaching

Voor alle gezinnen geldt dat het soms goed gaat en dat het ook minder goed kan gaan. Is het naar bed gaan of het avondeten elke avond een strijd? Heb je zorgen over het gedrag van jouw peuter of puber? Het kan fijn zijn als iemand je daarbij helpt. Jeugd- en gezinscoaches van het CJG werken in de wijk, op school of bij mensen thuis om ouders/verzorgers, kinderen en jongeren te ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden.

Voor wie?

Jeugd- en gezinscoaching is iets voor jou als je vragen hebt over het opgroeien en opvoeden van jouw kind(eren)

Doel

Het doel van jeugd- en gezinscoaching is het geven van tips en ondersteuning aan ouders en verzorgers bij het opgroeien en opvoeden van hun kind(eren).

Aanpak

We beginnen met een kennismakingsgesprek. De jeugd- en gezinscoach maakt samen met de ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) een gezinsplan. Daarin staat aan welke doelen gewerkt gaat worden en wie bij welk doel ondersteunt. Wat kan je zelf doen? Wie uit je omgeving kan daar misschien bij helpen? En waar kan de jeugd- en gezinscoach bij ondersteunen?

We maken ook afspraken over:

  • Hoe vaak we elkaar zien of spreken

  • Of de afspraken thuis of bij het CJG zijn

  • Hoe lang de jeugd- en gezinscoaching gaat duren

Daarna beginnen we met de jeugd- en gezinscoaching. Elke drie maanden bespreken we met de ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) hoe het gaat. Hoe gaat het met het bereiken van de doelen? Zijn jullie nog tevreden over de hulp?

Na alle gesprekken ontvang je een eindverslag. Daarin staan de resultaten van de doelen en alle informatie uit de gesprekken. Bij afsluiting van de behandeling vragen we je om een evaluatieformulier in te vullen. Daarin kan je laten weten wat je van de hulp vond. Jouw ervaringen kunnen wij gebruiken om ons aanbod te verbeteren.

bottom of page