top of page
Een jongen en zijn tablet-apparaat

Aanvragen van een beschikking

Een CJG professional kijkt altijd samen met jou en je gezin naar welke vraag je hebt en welke hulp daarbij past. Wanneer deze hulp niet wordt aangeboden door het CJG, dan wordt gekeken of een andere organisatie (waar de gemeente Capelle aan den IJssel een contract mee heeft) deze hulp kan geven. Daarvoor heb je een ‘beschikking’ nodig. Op deze pagina lees je hoe het aanvragen van een beschikking gaat.

De aanvraag

De CJG professional schrijft binnen zes weken samen met jouw gezin een aanvraag voor een beschikking. In de aanvraag staat:

  • Welke hulp er aangevraagd wordt

  • Hoe mensen uit jouw omgeving kunnen helpen

  • Of andere vormen van hulp, waar geen beschikking voor nodig is, passend zijn (bijvoorbeeld een logopedist of een jeugd- en gezinscoach)

  • Met welk doel de hulp wordt aangevraagd

  • Hoeveel hulp er aangevraagd wordt en van welke organisatie. Gemeente Capelle aan den IJssel heeft met verschillende organisaties een contract. In dit overzicht vind je deze organisaties. Staat jouw gewenste organisatie er niet bij, dan is een PGB misschien een mogelijkheid.

  • De gewenste startdatum van de hulp

  • Of de huisarts informatie mag krijgen over de hulp die wordt gegeven

 

​Wanneer alle punten beschreven zijn, is de aanvraag compleet. De ouders die gezag hebben over het kind (lees hier meer over wat gezag betekent) ondertekenen de aanvraag. Als je kind 12 jaar of ouder is, moet ook hij of zij de aanvraag ondertekenen. Als je kind 16 jaar of ouder is, tekent hij of zij alleen zelf voor de aanvraag.

Het besluit

De complete aanvraag wordt in het besluitteam van het CJG besproken. Dit team neemt een besluit over de aangevraagde hulp en of dit past bij de beschreven situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Jeugdwet, de verordening jeugdhulp en de nadere regels jeugdhulp van gemeente Capelle aan den IJssel. Het team heeft twee weken de tijd om een besluit te nemen. Het besluit wordt per post of e-mail naar je verstuurd. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. In de beschikking staat of de hulp is toegekend (dat betekent dat je de hulp krijgt) of afgewezen. Soms wordt een gedeelte van de hulp toegekend.

 

Soms lukt het niet om binnen 6 weken een aanvraag te schrijven of om binnen 2 weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als dit niet lukt, laten we je dit per mail of per post weten.

Na het besluit

Als de hulp wordt toegekend, kan je je kind met de beschikking aanmelden bij de organisatie die de hulp gaat geven. De CJG professional kan daarbij helpen. Soms heeft een organisatie een wachtlijst. Dan kan het langer duren voordat de hulp start.

 

Is de hulp niet toegekend en ben je het niet eens met het besluit? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken via de website van gemeente Capelle aan den IJssel.

Meer informatie

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact op met het CJG.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als we gaan verhuizen?

Als er een beschikking is voor je kind en jullie gaan verhuizen, dan moet je dit doorgeven aan het CJG. Als het nodig is, geven we de beschikking aan de nieuwe gemeente door.

Wat als mijn kind 18 jaar wordt?

Als je kind 18 jaar wordt en er is nog steeds een vraag voor hulp, dan kan dit vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit hangt af van de situatie van je kind. Als de hulp niet onder deze wetten valt, kan in sommige situaties ook na de 18e verjaardag hulp via de Jeugdwet ingezet worden. We noemen dit de Verlengde Jeugdwet. Dat zijn situaties waarin:
 

  • De hulp gestart is voor de 18e verjaardag van het kind

  • Voor de 18e verjaardag van het kind besloten is dat de hulp na zijn/haar 18e verjaardag door moet gaan

  • Als de hulp gestopt is voor de 18e verjaardag en er binnen een half jaar weer hulp gewenst is

 

​Een CJG professional kan je (kind) adviseren en, als het nodig is, ondersteunen bij de aanvraag.

bottom of page