top of page
handen vasthouden

Hulp buiten het CJG

Soms heeft een kind een andere vorm van jeugdhulp nodig dan wat wij bij het CJG aanbieden. Een professional van het CJG kijkt dan samen met het gezin naar de situatie en stemt met hen af welke hulp het meest passend is. Dat kan betekenen dat er gekozen wordt om specialistische jeugdhulp aan te vragen. Daar is een ‘beschikking’ voor nodig.

Het CJG geeft namens de gemeente Capelle aan den IJssel beschikkingen af. Dit doen wij altijd binnen de kaders van de Jeugdwet, de verordening jeugdhulp en de nadere regels van de gemeente. Informatie over het aanvragen van een beschikking voor specialistische jeugdhulp lees op je deze pagina.

Voor de inzet van specialistische jeugdhulp heeft de gemeente afspraken gemaakt met verschillende jeugdhulpaanbieders. Klik hier voor een lijst met gecontracteerde aanbieders.

In sommige situaties kan een gezin een PGB krijgen. Lees meer over het PGB jeugdhulp in deze folderDe uurtarieven voor gemeente Capelle aan den IJssel en het maximum uurtarief per vorm van zorg vind je op deze pagina.

Een gezin heeft een beschikking en zij gaan verhuizen

Als er een beschikking is voor een gezin en zij gaan verhuizen, dan moeten zij dit doorgeven aan het CJG. Als het nodig is dragen we, altijd in overleg met het gezin, de beschikking over aan de nieuwe gemeente.

Wat als het kind 18 jaar wordt?

Als een kind 18 jaar wordt en er is nog steeds een vraag voor hulp, dan kan dit vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit hangt af van de situatie van het kind. Als de hulp niet onder deze wetten valt, kan in sommige situaties kan ook na de 18e verjaardag hulp via de Jeugdwet ingezet worden. Dat zijn situaties waarin:
 

  • De jeugdhulp gestart is voor de 18e verjaardag van het kind

  • Voor de 18e verjaardag van het kind besloten is dat de jeugdhulp na zijn/haar 18e verjaardag door moet gaan

  • Als de hulp gestopt is voor de 18e verjaardag en er binnen een half jaar weer hulp gewenst is

bottom of page