top of page
Gelukkig moeder met haar kind

Visie, missie & werkwijze

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel bestaat sinds 2015. Het CJG geeft jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp aan kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. In opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel biedt het CJG op preventie gerichte gezondheidszorg en ondersteuning aan gezinnen, waaronder het toekennen van niet vrij toegankelijke vormen van hulp.

Onze visie en missie
Onze visie

Bij het CJG zijn jeugdigen, ouders, verzorgers én professionals welkom met alle vragen rondom opgroeien en opvoeden.
 

‘’Opvoeden doe je samen en de professional van het CJG ondersteunt de ouders, de jongere en andere professionals met passende informatie, advies en hulp. Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.’’
 

Onze missie
  • Het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit.

  • Waar nodig ondersteuning bieden bij het opvoeden en opgroeien van de jeugdige; bij het gezin thuis, in de buurt of op school.

  • Fungeren als toegangspoort van waaruit alle vormen van jeugdhulp toegankelijk zijn.

Jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp

Professionals van jeugdgezondheidszorg volgen de gezondheid en ontwikkeling van kinderen door te monitoren, te signaleren en te screenen. De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma, gezondheidsonderzoeken en andere ‘contactmomenten‘ geven ouders ruimte om hun vragen te stellen aan een jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Vanuit deze contactmomenten kan er gemakkelijk preventief advies en hulp ingezet worden.

Jeugdhulp is de ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Vanuit het CJG worden door jeugd- en gezinscoaches diverse vormen van hulp aangeboden, zoals gezinscoaching, Ouderschap Blijft, screening & diagnostiek, behandeling en nazorg.

Werkwijze

Professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg werken samen onder één dak, in vier wijkgerichte CJG-teams. Ze gaan samen op huisbezoek en zijn samen contactpersoon voor scholen. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen volgen de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar. Wanneer opvoeders of jeugdigen extra ondersteuning nodig hebben rondom het opvoeden en opgroeien, kunnen ze terecht bij de jeugd- en gezinscoaches. Zij werken oplossingsgericht en gaan uit van de kracht van het gezin. Zo nodig verwijzen zij door naar specialistische zorg. Jeugd- en gezinscoach Berrie en jeugdverpleegkundige Sapna vertellen over onze integrale aanpak in dit filmpje.

Associatie Wijkteams

Het CJG is aangesloten bij de Associatie Wijkteams, een landelijk netwerk van wijkteams voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere wijkteams. De leden van de Associatie Wijkteams bundelen met elkaar hun krachten om de stem van wijkteams aan landelijke tafels en in landelijke programma’s te laten horen. Lees meer over wat de Associatie Wijkteams doet op hun website.

Jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp
Werkwijze
Associatie Wijkteams
bottom of page