top of page
blokken stapelen

Organisatie en bestuur

Lees hier meer over de Raad van Toezicht, die een adviserende en controlerende rol speelt, het bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken en de belangrijke rol van de cliëntenraad, die de belangen van Capelse ouders en jeugdigen behartigt.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het CJG. Daarnaast geeft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies en is zij een klankbord voor het bestuur. De leden van de raad van toezicht:
 

  • Mevrouw A.G. van der Veen (voorzitter) – Directeur basisonderwijs in Zoetermeer

  • Mevrouw M. van Bentveld (lid) – Directeur Localsense

  • De heer G. Coppus (lid)

  • Mevrouw N. Hoogzand (lid) 

  • Mevrouw J. Maljaars-Akwuba (lid) – Interim directeur bij Organisatie Zorg Jeugd Twente

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van het CJG. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan de gemeente en de raad van toezicht over het gevoerde beleid. Het CJG wordt bestuurd door een managementteam bestaande uit Erwin Lots (directeur-bestuurder), Marjolein Schepers (manager primair proces) en Hicham Chara (manager bedrijfsvoering). 

 

 

 

 

 


 

 

 

Erwin Lots                                                Marjolein Schepers
 

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle Capelse ouders en jeugdigen die zorg of hulp van het CJG ontvangen. De cliëntenraad luistert naar ouders en jeugdigen, bezoekt locaties en vergadert met elkaar over thema’s als: klanttevredenheid, communicatie richting ouders/jeugdigen of het beleid van het CJG. Enkele keren per jaar vergadert de cliëntenraad met het bestuur en geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies.

Heb je ideeën of signalen die je kwijt wilt aan de cliëntenraad? Of wil je actief meedenken en heb je interesse om de cliëntenraad te versterken? Dan kan je contact opnemen via: craadcjgcapelle@gmail.com

Raad van toezicht
Bestuur
Cliëntenraad
DSC07672.jpg
Marjolein.jpg
bottom of page