top of page
handen vasthouden

Hulp buiten het CJG

Een CJG professional kijkt altijd samen met jou en je gezin naar welke vraag je hebt en welke hulp daarbij past. Wanneer deze hulp niet wordt aangeboden door het CJG, dan wordt gekeken of een andere organisatie (waarmee gemeente Capelle aan den IJssel een contract heeft) deze hulp kan geven. Daarvoor heb je een ‘beschikking’ nodig. 

Het aanvragen van een beschikking

De CJG professional schrijft binnen zes weken samen met jouw gezin een aanvraag voor een beschikking. In de aanvraag staat:

  • Welke hulp er aangevraagd wordt

  • Hoe mensen uit jouw omgeving kunnen helpen

  • Of andere vormen van hulp, waar geen beschikking voor nodig is, passend zijn (bijvoorbeeld een logopedist of een jeugd- en gezinscoach)

  • Met welk doel de hulp wordt aangevraagd

  • Hoeveel hulp er aangevraagd wordt en van welke organisatie. De organisatie die de hulp geeft, moet een contract hebben met gemeente Capelle aan den IJssel. In dit overzicht vind je deze organisaties.

  • De gewenste startdatum van de hulp

  • Of de huisarts informatie mag krijgen over de hulp die wordt gegeven

Wanneer alle punten beschreven zijn, is de aanvraag compleet. De ouders ondertekenen de aanvraag. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet ook hij of zij de aanvraag ondertekenen. Als het kind 16 jaar of ouder is, tekent het kind alleen zelf voor de aanvraag.

Besluit

De aanvraag wordt in het besluitteam van het CJG besproken. Dit team neemt een besluit over de aangevraagde hulp en of dit past bij de beschreven situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Jeugdwet, de Verordening Jeugdhulp (2018) en de Nadere regels jeugdhulp (2019) van gemeente Capelle aan den IJssel. Het team heeft twee weken de tijd om een besluit te nemen. Het besluit wordt per post of e-mail naar je verstuurd. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. In de beschikking staat welke zorg er toegekend is (dat betekent dat je de hulp krijgt) of (voor een deel) afgewezen is.

Na het besluit

Als de hulp wordt toegekend, kan je je (met de beschikking) aanmelden bij de organisatie die de hulp biedt. De CJG professional kan daarbij helpen. Soms heeft een organisatie een wachtlijst. Dan kan het langer duren voordat de hulp start.

Is de hulp niet toegekend en ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken via de website van gemeente Capelle aan den IJssel.
 

Persoonsgebonden budget (PGB)

In sommige situaties kan je kind een PGB krijgen. Daarmee kun je de hulp zelf inkopen. Lees meer in de folder over het PGB jeugdhulp en bekijk de maximum uurtarieven per vorm van zorg.

Mijn kind heeft een beschikking en wij gaan verhuizen

Als er een beschikking is voor je kind en jullie gaan verhuizen, dan moet je dit doorgeven aan het CJG. Als het nodig is, dan geven we de beschikking aan de nieuwe gemeente door

Wat als mijn kind 18 jaar wordt?

Als je kind 18 jaar wordt en er is nog steeds een vraag voor hulp, dan kan dit vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit hangt af van de situatie van je kind. Als de hulp niet onder deze wetten valt, kan in sommige situaties kan ook na de 18e verjaardag hulp via de Jeugdwet ingezet worden. Dat zijn situaties waarin:

  • De hulp gestart is voor de 18e verjaardag van het kind

  • Voor de 18e verjaardag van het kind besloten is dat de hulp na zijn/haar 18e verjaardag door moet gaan

  • Als de hulp gestopt is voor de 18e verjaardag en er binnen een half jaar weer hulp gewenst is

De CJG professional kan je kind/je gezin adviseren en, als het nodig is, ook ondersteunen bij de aanvraag.

bottom of page