top of page
Samen lezen

Dyslexie

Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met lezen en spellen dan geeft dat zorgen. De leerling zou Ernstige Dyslexie (ED) kunnen hebben. Als een kind ernstige problemen heeft met lezen en spellen, kan een kind recht hebben op vergoed dyslexieonderzoek en behandeling voor de dyslexie.

Dyslexiezorg aanvragen

Het CJG is in Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de toeleiding naar vergoede dyslexiezorg. Dat betekent dat een onderzoek of behandeling voor dyslexie via het CJG moet worden aangevraagd.
 

Het schoolbestuur heeft de taak om bij een vermoeden van ED een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Het leerlingdossier wordt door de school naar het CJG verstuurd via mailadres aanmeldingeed@cjgcapelleaandenijssel.nl. Daarna wordt het leerlingdossier beoordeeld door Blick Expertise.


Heb je moeite met het lezen/invullen van het leerlingdossier vanwege toegankelijkheidsproblemen? Bijvoorbeeld omdat je een hulpprogramma gebruikt? Neem dan contact met ons op via toegankelijkheid@cjgcapelle.nl 
 

Als Blick Expertise besluit dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of de leerling ED heeft, dan wordt dit onderzoek vergoed. Hiervoor ontvangt het gezin een ‘beschikking’. Als er uit het onderzoek komt dat de leerling ED heeft, dan wordt ook de behandeling vergoed. Ook daarvoor krijgt het gezin een beschikking. In de beschikking staat waar het kind recht op heeft. Als het leerlingdossier niet voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt het gezin een (voorlopige) afwijzingsbrief.
 

Wanneer de leerling geen ED heeft, wordt de behandeling niet vergoed. Dan blijven het gezin en de basisschool verantwoordelijk voor de zorg voor het kind. Is het gezin het niet eens met de beslissing? Dan kan het gezin binnen 6 weken bezwaar maken via de website van gemeente Capelle aan den IJssel.

Belangrijke voorwaarden voor aanmelding
 • De leerling woont in de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • De leerling gaat naar het basisonderwijs en is minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar oud.

 • De leerling heeft minimaal 15 maanden leesonderwijs vanaf groep 3 aangeboden gekregen.

 • In de doorverwijzing vanuit het onderwijs moet er in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Leerlingen moeten op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten voor woordlezen (DMT) een V-score of E-score behalen (laagste 10% normgroep). Daarnaast kan er sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor doorverwijzing naar de vergoede zorg wordt hier niet naar gekeken.

 • De leerling is didactisch resistent. De leerling moet gedurende minimaal twee periodes van 10-12 weken gerichte begeleiding voor lezen hebben ontvangen op ondersteuningsniveau 2 (extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht; zwakste 25% van de leerlingen) én ondersteuningsniveau 3 (specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de professional in of buiten de school; zwakste 10% van de leerlingen).

 • In de doorverwijzing en diagnostiek is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis (comorbiditeit) geen reden om niet in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg. Hierbij is de voorwaarde dat de ontwikkelingsstoornis geen negatieve invloed heeft op de behandeling van het leesprobleem.

 • Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de juiste normgroep wanneer er sprake is van een doublure.

Veranderingen sinds januari 2022

Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 ingevoerd en zijn er een aantal wijzigingen:

 • Er wordt gesproken over Ernstige Dyslexie (ED) in plaats van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

 • Een leerling kan ook recht hebben op een vergoede behandeling als hij/zij naast de dyslexie een andere stoornis heeft. De voorwaarde is wel dat de stoornis geen negatieve invloed heeft op de behandeling.

 • Een leerling heeft alleen recht op een vergoede behandeling voor dyslexie bij deze score: woordlezen: V-(min)-score of E-score (laagste 10%)

Aanbieders dyslexiezorg

Dyslexiezorg wordt in zorg in natura (ZIN) geboden. CJG Capelle heeft met deze organisaties een contract voor dyslexie onderzoek en behandeling:

 1. Leestalent

 2. Opdidakt

 3. RID

 4. BTSW

 5. Stichting 1801

 6. Chinski

bottom of page