top of page

Een kijkje bij… het gezondheidsonderzoek in groep 2!

Bij het CJG werken jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Als je kind in groep 2 zit, krijgt hij of zij een gezondheidsonderzoek bij het CJG.

Vandaag kijken we mee bij het spreekuur van jeugdverpleegkundige Sapna!

Als kinderen in de spreekkamer binnenkomen, stelt Sapna zich eerst voor. De meeste kinderen zijn eerst even verlegen, maar als Sapna vertelt over de leuke ‘spelletjes’ die ze gaan doen, is het meestal snel weer goed.


Als Sapna het eerste oefeningetje heeft uitgelegd en het kind daarmee aan de slag gaat, praat ze even met de vader of moeder. Vooraf hebben de ouders een vragenlijst ingevuld. Sapna gaat na of er nog bijzonderheden zijn en vraagt of de vader of moeder zelf nog vragen heeft. Soms hebben ouders vragen, bijvoorbeeld over bedplassen of problemen op school. Sapna geeft dan tips en advies. Soms vraagt ze of een collega van jeugdhulp, een jeugd- en gezinscoach, met de ouders mee kan denken. 


Sapna bekijkt het werkje wat het kind ondertussen heeft gemaakt. “Dat heb je knap gedaan!” zegt Sapna. “Zullen we nu een paar spelletjes doen?” Daar wordt enthousiast op gereageerd. “Kan jij met het topje van je wijsvinger het topje van je duim aanraken?” Het kind knikt en doet het voor. “En kan je dat ook met je andere vingers?” Wat een grappig spelletje! Daarna vraagt Sapna of het kind ook het topje van zijn of haar neus kan aanraken. “En kan je dat ook met je ogen dicht?”


Door deze spelletjes kan Sapna zien hoe de motoriek bij het kind is ontwikkeld. “We doen spelletjes om naar de fijne motoriek te kijken, maar ook oefeningen voor de grove motoriek,” vertelt ze. Klik hier om meer te lezen over de motoriek. Sapna vraagt nu of het kind op één been kan staan. Het kind knikt en gaat meteen staan om het te laten zien. “En kan je ook tot tien tellen als je op één been staat?” Dat lukt! Daarna doet Sapna nog meer oefeningetjes met het kind. Bijvoorbeeld hinkelen, op je hielen lopen en over een streep springen. Dat is leuk!

 

Als alle oefeningen en spelletjes gedaan zijn, wil Sapna weten hoe het kind is gegroeid. De schoenen en een paar lange kledingstukken gaan uit en het kind gaat op de weegschaal staan. Ook kijkt Sapna hoe lang het kind is geworden. Sapna schrijft de lengte en het gewicht op in het digitale dossier. De vader of moeder kijkt op het scherm met Sapna mee. Sapna laat zien hoe het kind is gegroeid aan de hand van de groeicurve. Wist je dat je de groeicurve ook thuis kunt bekijken? Dat kan via het ouderportaal. 

 

Bij het gezondheidsonderzoek wordt ook de ogentest gedaan. Daarvoor krijgen kinderen een grappige bril op. Daarmee kunnen ze maar met één oog kijken. Net als een piraat! Sapna gaat bij een bord met allemaal rondjes staan. Elk rondje heeft een opening. Sapna wijst een rondje aan. “Aan welke kant zit de opening?” vraagt Sapna aan het kind. Als het kind het goed heeft gezien, wijst Sapna steeds kleinere rondjes aan. De ogen worden om beurten getest. Zo kan Sapna goed testen of kinderen met allebei de ogen even goed kunnen zien. De ogentest kun je thuis alvast oefenen, met de oefening die in het Groeiboekje staat.

 

Als de ogen zijn getest, wordt ook de orentest gedaan. Daarvoor krijgt het kind een mooie koptelefoon op. “Als je straks een piepje hoort, moet je dit knopje indrukken. Als je geen piepje hoort, hoef je niks te doen,” legt Sapna uit. Sapna laat het kind piepjes horen van verschillende toonhoogte, eerst in het ene oor en dan in het andere oor. Op een schermpje kan ze zien wanneer het kind het knopje indrukt en of hij of zij de piepjes goed kan horen.


Naast de oefeningen en testjes stelt Sapna nog een paar vragen aan het kind, bijvoorbeeld of hij of zij goed kan slapen, vaak droomt, wat hij of zij thuis eet en drinkt. Als papa of mama geen vragen meer heeft, is het gezondheidsonderzoek klaar. Sapna laat weten dat als er toch nog vragen zijn, ouders altijd naar de advieslijn kunnen bellen.

bottom of page