top of page
Childs-pyscholoog

Screening en diagnostiek

Soms valt je als ouder(s)/verzorger(s) gedrag op bij jouw kind dat niet zomaar weggaat. Het is niet altijd duidelijk wat er aan de hand is met de ontwikkeling en het gedrag van je kind. ‘Screening en diagnostiek’ door een jeugd- en gezinspsycholoog kan dan meer duidelijkheid geven.

Voor wie?

Screening en diagnostiek is iets voor jou als…

  • Niet duidelijk is wat er aan de hand is met de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind

  • Er vermoedens zijn van ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen (denk aan angst, depressie, rouw, trauma, negatief zelfbeeld, ADHD…)

  • Niet duidelijk is welke hulp bij de vraag van jouw gezin past

Doel

Het doel is om een duidelijker beeld te krijgen van de gedachten, gevoelens en ontwikkeling van je kind. Om je kind beter te leren begrijpen. Waarom doet je kind zoals hij of zij doet en wat is de oorzaak van zijn gedrag? Als we dat beter begrijpen, kunnen we bijvoorbeeld tips en adviezen geven. Een ander doel is ontdekken of er mogelijke kenmerken zijn van ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen.

Na de screening en diagnostiek is duidelijk wat er aan de hand is met de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind en welke hulp past bij de vraag van jouw gezin. Soms is er na de screening en diagnostiek verder onderzoek nodig bij een specialistische onderzoeksorganisatie of instelling met specifieke kennis.

Aanpak

We beginnen met een gesprek met jouw kind en jouw gezin. De jeugd- en gezinspsycholoog heeft gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s), kind en ook een leraar als dat nodig is. Soms wordt er gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Of we observeren het kind thuis of op school. De jeugd- en gezinspsycholoog kan ook een test doen, bijvoorbeeld een IQ-test.

De gesprekken, vragenlijsten en onderzoeken helpen jou en ons om een compleet beeld te krijgen van de factoren die een positieve of negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind. Na alle gesprekken ontvang je een eindverslag. Daarin staan de resultaten van de onderzoeken en alle informatie uit de gesprekken. Met de informatie uit het eindverslag kunnen we je tips en adviezen geven. We kunnen ook starten met jeugd- en gezinscoaching of een behandeling. Of we verwijzen je door naar hulp buiten het CJG.

bottom of page